Telefon

044-2531616

Email

info@vitalmassage.se

Öppettider

mån-tors 08:00-18:00 fre 08:00-14:00

Behandling av personuppgifter

För Vital Massage Åhus är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom verksamheten är Vital Massage Åhus personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt hälsodeklarationen som ni fyller i. När du använder vår hemsida lagrar vi cookie information som du angivit till t.ex. Google.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter genom skapandet av hälsodeklaration samt för att kunna erbjuda ett smidigt onlinebokningssystem.

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter används endast internt och delas inte med någon tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vanligtvis upp till max 2 år. Din hälsodeklaration sparas/uppdateras så länge du är en aktiv kund + 2 år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mailar ni oss på info@vitalmassage.se Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vår webbplatsadress är: https://www.vitalmassage.se